Гурток "Естрадний спів"

Керівник гуртка: Іван БОНДАРЧУК

Мета:
 Розвиток в здобувачів освіти професійної освіти вокальної культури, музичного слуху творчого мислення, артистизму, іміджу, музичного смаку;
 Знайомство з цінностями естрадної пісні та причинами її популярності;
 Розширення музичного світогляду;
 Формування системи практичних вмінь в процесі вивчення та виконання естрадних пісень;
 Нагромадження пісенного репертуару.

Гурток "Обереги пам"яті"

Керівники гуртка : Тетяна МАЗУРОК, Марина ТРОЦЬКА

Мета:
 Формувати в здобувачів освіти особистісно-духовні цінності, зберегти духовний набуток для наступного покоління;
 Прилучати до звичаїв, обрядів, традицій, розвивати творчі здібності, уяву здобувачів освіти, виховувати інтерес до спадщини свого народу.

Гурток "СТЕМ"

Керівники гуртка : Надія ІВАНЧЕНКО, Марина КОНДРАТЮК

Мета:

Навчальна:
- сформувати мотивацію на пошук нового матеріалу, необхідної інформації;
- дотримуватись загальноприйнятих естетичних норм;
- розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти;
- сформувати навики роботи в команді;
- забезпечити правила сценічної мови, сценічних та танцювальних рухів, акторського мистецтва.

Розвиваюча:
- допомога в розвитку творчих та інтелектуальних здібностей здобувачів освіти;
- допомога в розвитку комунікативних здібностей;
- розуміння кожним здобувачем освіти своєї ролі в команді.

Виховна:
- вияв та підтримка талановитих акторів та виконавців;
- виховувати взаєморозуміння, взаємовиручку, доброзичливість, повагу, довіру, відповідальність;
- формування позитивних мотивацій до навчання.

Гурток "ЮНІСТЬ"

Керівники гуртка : Ніна КОСТЮКЕВИЧ, Лариса ЛАХАЙ

Мета:
- виховання естетично розвиненої особистості;
- допомога молоді у виборі майбутнього життя, свого шляху;
- розвиток акторських здібностей, сценічної культури мовлення.