Кадрове забезпечення

Навчальний заклад працює над єдиною науково-методичною проблемною темою:
«Формування єдиного освітнього середовища як засобу комплексного розвитку професійних компетентностей учнів та педагогічних працівників в умовах реалізації Державних стандартів ПТО»Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм у сфері передвищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивідьна інженерія»
Навчально-виховний процес в училищі забезпечують 82 педагогічних працівники. Педагогічний колектив училища компетентний і досвідчений, дієспроможний. 55 (67%) педагогічних працівників мають стаж педагогічної роботи понад 10 років. 47(57%) педпрацівників мають високі кваліфікаційні категорії («спеціаліст вищої категорії», «спеціаліст першої категорії», 12 тарифний розряд).

Викладачі, вік

Майстри виробничого навчання,вік

За підсумками атестації педагогічних працівників в училищі працюють:
спеціалісти вищої категорії – 21 особа
спеціалісти першої категорії – 14 осіб
спеціалісти другої категорії – 5 осіб
спеціалісти – 2 осіб.
Присвоєно педагогічне звання:
старший викладач – 5 осіб;
викладач – методист – 9 осіб .
Майстри виробничого навчання:
14 тарифний розряд мають 17 осіб;
13 тарифний розряд – 9 осіб;
12 тарифний розряд – 3 особи;
11 тарифний розряд – 5 осіб.
Присвоєно педагогічне звання:
«майстер виробничого навчання I категорії» – 12 осіб;
«майстер виробничого навчання II категорії» – 5 осіб.