Новини

Захист курсових проєктів

02 травня

Відбувся захист курсових проєктів здобувачів освіти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» з дисципліни «Будівельні конструкції». Захист курсових проєктів приймала комісія у складі: заступник директора з навчальної роботи - Людвіна Бестюк; голова методичної комісії груп підготовки фахових молодших бакалаврів - Віталій Похилюк, викладач спецдисциплін груп підготовки фахових молодших бакалаврів та керівник проєктів Тетяна Шпак. Здобувачі освіти під час виконання курсового проєкту навчилися самостійно здобувати знання і приймати технічні рішення, набули уміння робити техніко-економічний аналіз і обґрунтовувати проєктні рішення, здобули практичні навики у проєктуванні цивільних будівель. Виконуючи проєкт студенти розвивали навички самостійної роботи з проєктною та нормативно-довідковою літературою і таким чином підготувалися до професійної діяльності як фахівці будівельної галузі.
Про рівень підготовки та якість виконання курсового проекту свідчать високі оцінки, які студенти отримали при захисті своїх проектів.