Монiторинг якостi освiтиМоніторинг успішності за І семестр 2022-2023 н.р.

Дослідженні SELFIE

Вище професійне училище №1 м. Рівне бере участь в онлайн дослідженні SELFIE, яке проводить Європейська комісія.
Предметом дослідження є стан цифровізації, ефективності використання цифрових технологій у закладі освіти.
В онлайн дослідженні SELFIE використовуються опитувальники, за допомогою яких анонімно та добровільно збирають думки керівників, викладачів та здобувачів освіти закладу освіти. За отриманими результатами буде сформований інтерактивний звіт, який допоможе виявити сильні та слабкі сторони цифровізації закладу освіти..
SELFIE має три опитувальники, по одному для кожної категорії користувачів — керівників закладу, викладачів та здобувачів освіти. Кожен із трьох опитувальників містить низку основних запитань, які поділено на шість загальних галузей: лідерство, інфраструктура та обладнання, неперервний професійний розвиток, викладання та навчання, практики оцінювання, цифрова компетентність здобувачів освіти.
Після завершення опитування, заклад освіти матиме можливість отримати відкриту відзнаку SELFIE, яку можна використовувати на вебсайті, у соціальних мережах або в підписі електронних листів.
На основі отриманих результатів дослідження та їх аналізу будуть сформовані управлінські рішення як один з елементів забезпечення внутрішньої системи якості освіти.
Щиро вдячні викладачам та здобувачам освіти за активну участь та об’єктивну інформацію!!

Результати директорських контрольних робіт у І семестрі 2022 2023 н.р.
Результати діагностичних директорських контрольних робіт за курс базової загальної середньої школи 2022-2023 н.р.

Моніторинг вступників щодо рівня якості освіти при вступі до Вищого професійного училища №1 м. Рівне у 2022-2023 н.р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення директорських контрольних робіт у Вищому професійному училищі №1 м.РівнеМоніторинг успішності за І семестр 2020-2021 н.р.
Результати директорських контрольних робіт у І семестрі 2020-2021 н.р.
PISA 2018

У 2018 році Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA.
Програма має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів.
Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів.Вважається, що в більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, і постають перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Однак PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнів, натомість оцінює наскільки учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, за можливих життєвих труднощів і викликів.
Читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту тощо.
Математична грамотність – це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті.
Природничо-наукова грамотність передбачає уміння пояснювати наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.
Крім оцінки предметних компетентностей, метою PISA також є визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі. Саме тому учасники Програми заповнюють анкету, що досліджує різноманітні аспекти їхнього життя. Ідеться про такі чинники, як міграційні процеси, гендерна політика, соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до навчання, а також здатності регулювати свою власну навчальну поведінку, залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага до інших.
Також відповідні анкети заповнюють і адміністрації закладів, у яких навчаються учні, залучені до тестування. Мета такого анкетування – дослідити вплив на результати тестування учнів таких чинників як кваліфікація вчителів, навчальні плани, методики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка тощо.
Дослідження PISA здійснюється в три етапи (підготовчий, пілотний, основний). Під час підготовчого етапу відбувається переклад та адаптація тестових матеріалів, а також анкет для опитування учнів та адміністрацій навчальних закладів. Пілотний передбачає апробацію завдань та інструментарію дослідження до контексту країн-учасниць. В основний період проводиться тестування, підготовка міжнародного та національного звітів.
Участь України в дослідженні PISA має кілька важливих аспектів. Зокрема, отримання об’єктивної інформації про готовність молодих громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів; розуміння чинників, які впливають на ефективність освіти в країні; можливість приймати рішення та формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти. Крім того, завдання PISA та методологія оцінювання їхнього виконання слугуватимуть практичним орієнтиром для освітян у становленні компетентнісної парадигми освіти в Україні.
В Україні відповідальність за організацію та проведення дослідження PISA покладено на Український центр оцінювання якості освіти. Національним координатором проекту є Тетяна Вакуленко, начальник відділу досліджень і аналітики Українського центру.
Виконання завдань дослідження щодо створення вибірки учасників, а також підготовки національного звіту за результатами дослідження покладено на Інститут освітньої аналітики. До участі в проекті PISA–2018 на різних етапах його підготовки й проведення залучені фахівці Національної академії педагогічних наук України, аналітичного центру CEDOS, Інституту модернізації змісту освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Детальну інформацію про PISA – рамкові матеріали, зразки завдань попередніх циклів, новини про стан підготовки до проведення дослідження в Україні – розміщено на офіційному сайті Програми в Україні:pisa.testportal.gov.ua.

Природничо-наукова грамотнiсть

Читацька грамотнiсть

Метематична грамотнiсть

Результат моніторингу