Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Інформація та документи Посилання
статут закладу освіти
ліцензії на провадження освітньої діяльності
структура та органи управління закладу освіти
кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм у сфері передвищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивідьна інженерія»
СТРАТЕГІЯ розвитку Вищого професійного училища №1 м. Рівне на 2020-2024 роки
план роботи_ВПУ №1 м. Рівне на 2022-2023 н.р.
освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
сертифікати про акредитацію освітніх програм
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
мова (мови) освітнього процесу
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
матеріально-технічне забезпечення
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Готовність ВПУ №1 м.Рівне до 2022-2023 навчального року
наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
результати моніторингу якості освіти;
річний звіт про діяльність закладу освіти
річний звіт про діяльність закладу освіти 2021-2022
правила прийому до закладу освіти
умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Довідка про умови доступності

Експертний висновок 1

Експертний висновок 2
розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів
інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти та їх засновників)
Договір про внесення змін до Договору оренди державного майна №499-2006 від 19.01.2006
Договір № 50644-2023 оренди нерухомого майна, що належить до державної власності