Новини

Захист курсових проєктів

03 травня

Відбувся захист курсових проєктів здобувачів освіти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» з дисципліни «Конструкції будівель і споруд». Захист курсових проєктів приймала комісія у складі: заступник директора з навчальної роботи - Людвіна Бестюк; голова методичної комісії груп підготовки фахових молодших бакалаврів - Віталій Похилюк, викладач спецдисциплін груп підготовки фахових молодших бакалаврів та керівник проєктів Тетяна Шпак. Під час захисту курсових проєктів здобувачі освіти продемонстрували високий та достатній рівень отриманих знань.
Даний курсовий проєкт є першою серйозною роботою для фахових молодших бакалаврів, де здобувачі освіти не тільки змогли показати свої отриманні знання, а й навіть змогли довести правильність своїх проектних рішень.