Новини

Настановна конференція перед проходженням технологічної практики студентами груп №22-ВПУ, №23-ВПУ
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

10 травня

10 травня 2023 року відбулася настановна конференціями зі студентами груп №22-ВПУ, №23-ВПУ спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» щодо проходження технологічної практики у період з 15 травня по 16 червня 2023 року.
Метою технологічної практики є закріплення, узагальнення і удосконалення теоретичних і практичних знань, які отримали студенти під час вивчення дисциплін, що формують спеціальні компетентності, ознайомлення, безпосередньо на підприємстві, з передовими методами та технологіями будівництва, надбання трудових навичок з організації будівельних процесів.
Завдання технологічної практики:
- Ознайомлення з особливостями будівельного виробництва та технологією і організацією будівельних процесів, які застосовуються на підприємстві (базі практик);
- Вивчення організації структури будівельної організації, підприємства, питань економіки, організації праці, планування і управління будівельним виробництвом, системою морального і матеріального стимулювання, підвищенням продуктивності праці у будівельній галузі;
Конференцію провела заступник директора з навчально-виробничої роботи Ірина МИХАЛЬЧУК, яка ознайомила з метою технологічної практики, організацією і керівництвом практикою від закладу освіти і підприємства, детально проінформувала про зміст і програму технологічної практики. Керівниками технологічної практики від закладу освіти призначено: група №22-ВПУ – Віталій ПОХИЛЮК, Група №23-ВПУ – Тетяна ШПАК. Керівники практики від закладу освіти детально розповіли про порядок оформлення результатів проходження технологічної практики та оформлення звітів-щоденників практики, відгуків керівників практики від підприємства. Для захисту звітів технологічної практики створюється комісія, проводиться підсумкова конференція, на якій здобувач освіти доповідає про виконану роботу, підготовку завчасної доповіді за звітом, ділиться враженнями про роботу підприємства, інформує про набуті вміння і навички, готує презентацію за індивідуальним завданням та відповідає на запитання членів комісії. Базами технологічної практики є будівельні організації міста та області.