Новини

Рейтингові списки
вступників у групи підготовки фахових молодших бакалаврів
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»