Новини

Рейтингові списки
вступників у групи підготовки фахових молодших бакалаврів
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,
освітньо-професійна програма «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»