Новини

ЗАХИСТ КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ»

  01.05.24р. відбувся захист курсових проєктів здобувачів освіти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» з дисципліни «Будівельні конструкції». Захист курсових проєктів приймала комісія у складі: заступника директора з навчальної роботи - Людвіни Бестюк; завідувача відділення підготовки фахових молодших бакалаврів - Віталія Похилюка та керівника проєктів Тетяни Шпак. Здобувачі освіти під час виконання курсового проєкту навчилися самостійно добувати знання і приймати технічні рішення, набули вміння робити техніко-економічний аналіз і обґрунтовувати проєктні рішення, здобули практичні навики у проєктуванні цивільних будівель та застосовувати сучасні будівельні матеріали, об’ємно – планувальні та конструктивні рішення будівель.
Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися та розвиватися в своїй країні.