Перелік спеціальностей

192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
(Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»,
освітньо-професійна програма «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»)