Здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Запрошуємо на навчання:
набір учнів на 2024-2025 навчальний рік

Перелік спеціальностей

- 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
- Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
- Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
- (Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»,
- Освітньо-професійна програма «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн»)