Портфоліо педагогів

Назва ресурсу Посилання
Басараба Наталія Миколаївна, викладач фізики, енергозбереження в будівництві. Сайт Енергозбереження в будівництві
Басараба Наталія Миколаївна, викладач фізики, енергозбереження в будівництві. Людина - невичерпний об'єкт фізики
Ряба Людмила Станіславівна, викладач спецдисциплін груп "оператор еоом; реєстрація бухгалтерських даних"
Король Світлана Василівна, викладач спецдисциплін груп "оператор еоом; реєстрація бухгалтерських даних"
Колосовича Олексій Васильович, майстер виробничого навчання мулярів; пічників; штукатурів
Климчук Наталії Миколаївна, майстер виробничого навчання "оператор еоом; реєстрація бухгалтерських даних"
Степанович Катерина Василівна, майстер виробничого навчання опоряджувальників
Ліпінська Валентина Юріївна, викладач економічних дисциплін груп підготовки молодших спеціалістів
Лукащук Олена Ігорівна, викладач спецдисциплін, інженер з охорони праці
Івасенко Павло Миколайовичо, майстер виробничого навчання мулярів; пічників; штукатурів
Білецька Тетяна Миколаївна, викладач фізики, вищої математики
Шпак Тетяна Василівна, викладача спецдисциплін груп підготовки молодших бакалаврів