Учнівське самоврядування є універсальною формою активності здобувачів освіти, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь здобувачів освіти у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім у закладі, місті, державі.

Вже багато років в Вищому професійному училищі №1 діє рада учнівського самоврядування. За попередні роки розроблена документальна база, створена відповідна структура, є досить вагомі напрацювання. Наш навчальний заклад намагається керуватися інтересами й потребами учнів, які не тільки навчаються, а й живуть повноцінним різнобічним життям. І саме учнівське самоврядування надає суттєву допомогу в процесі підготовки майбутніх активних громадян нашої держави, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію, національну самосвідомість, навички розв`язання щоденних та стратегічних завдань. Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Головою учнівського самоврядування є Софія Каспрук,
учениця 24 групи.

Метою Ради учнівського самоврядування є:
   1. Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні закладу, участь молоді в прийнятті рішень.
   2. Захист прав та інтересів здобувачів освіти на різних рівнях.
   3. Всебічна реалізація здобувачами освіти своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
   4. Створення умов для самореалізації молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.
   5. Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.
   6. Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.
Завданнями Ради учнівського самоврядування є:
   - об’єднання підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;
   - формування у здобувачів освіти організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління;
   - здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів;
   - сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного „Я” кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись;
   - підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.
Рада учнівського самоврядування працює згідно плану та графіку засідань, що затверджені директором освітнього закладу.
Існує 7 комітетів, які координують усю навчальну та виховну роботу в училищі:
   1. Комітет з питань навчання;
   2. Комітет з питань дисципліни і порядку;
   3. Комітет з питань культури і відпочинку;
   4. Спортивно-масовий комітет;
   5. Комітет з питань милосердя;
   6. Господарсько-трудовий;
   7. Комітет з питань інформації.
Часто організовуються відпочинки учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, днів відкритих дверей, концертів.
Функціонують гуртки:
вокальний,
драматичний,
народознавчий.
Працюють спортивні секції, проводяться різноманітні спортивні ігри, змагання.

Отже, цінність учнівського самоврядування Вищого професійного училища № 1 міста Рівне полягає в тому, що здобувачі освіти глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність.